Polityka Cookie

Niniejszy szablon powinien posłużyć do stworzenia strony „Zasad korzystania z plików cookie” dla witryny internetowej, w której jest stosowanie narzędzie do zarządzania informacją o plikach cookie i odnośnymi udzielonymi zgodami — Cookie Compliance firmy OneTrust. 

Uwaga: 

 • tekst wyróżniony na szaro należy dopasować według wskazówek. 

 • W szablonie omówiono domyślne kategorie i grupy plików cookie stosowane w OneTrust. Jeśli w narzędziu w zakładce Cookie Policy (Zasady dotyczące plików cookie) zmieniono grupy plików cookie, należy odpowiednio zaktualizować listę kategorii wymienionych w szablonie zasad korzystania z plików cookie. 

Szablon 

[Należy wpisać kod wygenerowany przez znacznik skryptu dostępny za pośrednictwem ścieżki: OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Main Cookies Script Tag.  Kod ten umożliwi uruchomienie banera informującego o plikach cookie, a także umożliwi poprawne działanie kodu przycisku ustawień plików cookie i kodu zasad plików cookie (w tym ustawień językowych).]  

Zasady korzystania z plików cookie 

Celem niniejszych Zasad korzystania z plików cookie jest prezentacja zasad stosowanych w firmie w kontekście gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia (np. plików gif, elementów nawigacyjnych web beacon itd.). 

Do funkcjonalności, w których wykorzystujemy te technologie, mogą się zaliczać: 

 • Ułatwianie użytkownikom nawigacji, 

 • Ułatwianie użytkownikom dokonania rejestracji udziału w wydarzeniach, logowania się i przesyłania opinii, 

 • Analiza sposobu korzystania z naszych produktów, usług lub aplikacji, 

 • Wsparcie działań promocyjno-marketingowych firmy (m.in. reklama behawioralna), 

 • Proponowanie treści niezależnych podmiotów (np. treści w serwisach społecznościowych). 

Poniżej znajduje się szczegółowa lista wykorzystywanych przez nas plików cookie wraz z opisem. Pliki cookie dzielimy na następujące kategorie: 

 • Bezwzględnie konieczne 

 • Związane z wydajnością 

 • Funkcjonalne 

 • Ukierunkowujące 

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, pliki cookie są umieszczane na dysku użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody za pośrednictwem banera informującego o plikach cookie albo poprzez centrum preferencji. Ustawienia plików cookie można w każdej chwili zmienić dla poszczególnych kategorii plików cookie (z wyjątkiem plików bezwzględnie koniecznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny), klikając przycisk „Ustawienia plików cookie” (cookie settings) poniżej: 

[Należy wpisać kod wygenerowany za pośrednictwem ścieżki: OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Cookie Settings Button.  Działanie kodu spowoduje umieszczenie na stronie przycisku umożliwiającego gościom dostęp do centrum preferencji. Kodu można użyć zamiast paska powiadomień lub razem z nim. Główny znacznik skryptu również musi się znajdować na stronie]. 

[Należy wpisać kod wygenerowany za pośrednictwem ścieżki: OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Cookie Policy.  Działanie kodu spowoduje wstawienie szczegółowych zasad korzystania z plików cookie, m.in. opisu i tabeli plików cookie odpowiednio do ich aktualnego przypisania. Można wbudować na stronie z zasadami ochrony prywatności lub niezależnej stronie z opisem zasad korzystania z plików cookie. Główny znacznik skryptu również musi się znajdować na stronie]. 

Linki do innych witryn 

Witryna może zawierać linki i odnośniki do innych witryn. Należy mieć na uwadze, że nie kontrolujemy plików cookie ani technologii śledzenia stosowanych w innych witrynach i niniejsze Zasady korzystania z plików cookie nie mają do tych witryn zastosowania. 

Jak się z nami skontaktować? 

W razie pytań, uwag lub zastrzeżeń dotyczących niniejszych Zasad korzystania z plików cookie lub procedur dotyczących informacji, które obowiązują w tej witrynie, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w naszej Polityce prywatności. 

Zmiany Zasad korzystania z plików cookie 

W razie zmiany Zasad korzystania z plików cookie zmieniona wersja zostanie opublikowana w tej witrynie. Data ostatniej aktualizacji Zasad korzystania z plików cookie: [1/7/2020].