Vårt uppdrag

På MENTOR® har vi credot ”Du bestämmer”. Det handlar om att vi vill uppmuntra och stärka dig så att du kan göra egna val. Ditt val av bröstimplantat är personligt, viktigt och livsavgörande. Det är ett val som kan ge dig styrkan att fortsätta fatta egna beslut. Att bestämma varje dag. På dina egna villkor.

På MENTOR® har vi credot ”Du bestämmer”. Det handlar om att vi vill uppmuntra och stärka dig så att du kan göra egna val. Ditt val av bröstimplantat är personligt, viktigt och livsavgörande. Det är ett val som kan ge dig styrkan att fortsätta fatta egna beslut. Att bestämma varje dag. På dina egna villkor.

alt

Patienten är viktigast

I allt vi gör har vi dig, patienten, i åtanke. Vi anser att innovation ska drivas av vad patienterna behöver och understödjas med forskning, högkvalitativ design och rigorös testning.

Ett exempel på detta är MENTOR® MemoryGelTM-bröstimplantaten som vi utvecklade för att kunna erbjuda många olika utseenden och en mer naturlig känsla. Kontrollen och säkerheten hos våra bröstvävnadsexpandrar möjliggör det önskvärda utseendet med en tydlig profil. Och för att du ska kunna känna dig trygg, och fatta välinformerade beslut, erbjuder vi dig vår kostnadsfria produktersättning livet ut och stöd under hela resan.

alt

Vårt säkerhetsåtagande

Patientsäkerheten har alltid varit och kommer alltid att vara Mentors högsta prioritet. MENTOR® fortsätter att arbeta med branschorganisationer, läkare, forskare och hälsovårdsmyndigheter globalt för att övervaka rapporter, få kunskap om risker och hjälpa kvinnor att hitta sitt unika psykiska, sociala och fysiska välbefinnande.

MENTOR® sätter produktsäkerhet i första rummet. Läs om vad det innebär.

alt

Vårt arv

MENTOR® grundades 1969 och har en lång, stolt historia som världsledande1 inom bröstestetik. I mer än 30 år har vårt företag grundat sig på ett åtagande att erbjuda bröstimplantat av hög kvalitet, innovationer som bygger på vetenskap och de bästa resultaten för våra patienter. Vi har upprätthållit höga standarder för design, testning och säkerhet och vunnit respekt för vårt ledarskap från alla med koppling till bröstestetik runt om i världen.

Som ett Johnson & Johnson-företag strävar vi alltid efter att vara den mest betrodda partnern inom bröstestetik bland såväl konsumenter som professionella. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av innovation och beprövade lösningar, har vi som mål att hjälpa kvinnor att bibehålla, förbättra och återskapa sin självkänsla och livskvalitet.

2. MENTOR WW Share Q1 2019

Follow us for patient stories, product information and more.

Icon FB Icon Instagram

MDNOR2021-051