Vår högsta prioritet: Du

Innehållet i bröstimplantat

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har utvärderat materialen som används vid tillverkning av Bröstimplantat från MENTOR® och slagit fast att implantaten är säkra och effektiva.4 Listan med material som används i tillverkningen av våra bröstimplantat finns i avsnitt V, tabell 2, i FDA:s Summary of Safety and Effectiveness Documents (SSED) på FDA:s webbplats här och i avsnittet X här.5

 

alt

Silikongel

Höljena till alla Bröstimplantat från MENTOR® samt våra vävnadsexpandrar är tillverkade av medicinsk silikonelastomer. Under tillverkningsprocessen fylls höljena med vår medicinska, sammanlänkade silikongel. Kirurgen kan också fylla dem med koksaltlösning under operationen. Toxikologitestning har bekräftat att dessa silikonmaterial är säkra att använda i Bröstimplantat från MENTOR®.6

Eftersom vi följer noggranna kvalitetskrav under tillverkningen leder detta till silikonhöljen som har testats för utmärkt styrka, tålighet och elasticitet.7

alt

Metaller

Det är vetenskapligt belagt att den extremt lilla mängd av den specifika form av platina som används i bröstimplantat och som kan diffundera genom höljet inte utgör någon betydande hälsorisk. Amerikanska FDA har publicerat ett bakgrundsdokument i ämnet tillsammans med en översikt över utförda studier som bekräftar att risken för platinumtoxicitet är låg med dagens implantat.8