tagline

Dina bröst. Din vision.

Läs om varför miljontals kvinnor använder och har förtroende för Mentor.

alt

Läs om bröstförstoring

Du har rätt att känna dig trygg med varje beslut som gäller din kropp. Vi har svaren på dina frågor om bröstimplantat, ingrepp, kostnad, tidpunkt och återhämtning.

Få svaren

alt

Läs om bröstrekonstruktion

Det här är ingen lätt resa. MENTOR® vill hjälpa dig att få kunskap om dina valmöjligheter och olika ingrepp så att du kan fatta ett informerat beslut tillsammans med din kirurg.

Få svaren

Promisse

Varför välja Bröstimplantat från MENTOR®?

MENTOR® anser att kvinnor har rätt till den trygghet och det engagemang som följer med en mycket omfattande garanti.2

Mer om Mentor®

Ұ Baserat på garantijämförelser för följande bröstimplantat. De tredjepartsvarumärken som förekommer här tillhör respektive ägare.

*Personlig konsumentundersökning med 452 deltagare.

1. Mentor Worldwide LLC. Mentor  Worldwide Historical Implant Data Jun 2018‐ Jan 2020. January 2020.

2. Based on warranty comparisons of the following breast implants. Motiva® Warranty Program Terms and Conditions. Motiva, 2018. A Continued Commitment to Patients BIOCELL® Replacement Warranty. Allergan, 2019. Polytech. IMPLANTS OF EXCELLENCE PROGRAMME. Professional Service for Patients with POLYTECH Implants, 2019. GCA Comfort Guarantee. Nagor and Eurosilicone breast implants. Website: shorturl.at/aoGIR. Access date: 5/13/2020.

3. MENTOR Consumer Preference Market Research Report ‐ July 2017

5. David Overaker Stephan Rothenbuguer. 3D Imaging of comfort, CPX2/3, and Allergan style 133 Tissue Expanders for Shape and Strain Measurement, AST‐ 2012‐0176. Page 2, 11 (par.2). 5.2.102983‐001 Rev D MENTOR CPX4 CPX4 WITH SUTURE TABS BREAST TISSUE EXPANDERS CE‐MARKED PIDS 100149058 | Rev:4 Released: 19 Dec 2017. Page 1, 7 (par. 1, 2, 5).

6. Hammond DC, Canady JW, Love TR, et al. Mentor Contour Profile Gel Implants: Clinical Outcomes at 10 Years Plastic Reconstr Surg, 2017.

Viktig säkerhetsinformation:

MENTOR®:s kollektion av bröstimplantat är avsedd för bröstrekonstruktion och bröstförstoring, hos kvinnor från 18 år och uppåt, gäller MENTOR® MemoryGel®-bröstimplantat och MENTOR® CPGTM-bröstimplantat.

Bröstimplantatkirurgi ska inte utföras på kvinnor:

  • Med en aktiv infektion någonstans i kroppen
  • Med cancer eller förstadium till cancer i brösten och som inte har fått adekvat behandling för detta
  • Som är gravida eller ammar

Säkerhet och effektivitet kan inte garanteras för patienter med autoimmuna sjukdomar (till exempel lupus och sklerodermi), försvagat immunsystem, tillstånd som påverkar sårläkning och blodets koagulering, eller minskad blodtillförsel till bröstvävnaden. Patienter med diagnosticerad depression eller andra psykiska besvär bör vänta tills dessa tillstånd upphört eller stabiliserats innan de genomgår kirurgi med bröstimplantat.

Det finns risker i samband med bröstimplantatkirurgi. Du bör vara medveten om att bröstimplantat inte håller en livstid och att en bröstimplantation kanske inte är ett engångsingrepp. Risken för komplikationer ökar över tid. Du kan komma att behöva ytterligare oplanerade operationer av brösten på grund av komplikationer eller ett oacceptabelt kosmetiskt resultat. Många av bröstförändringarna är irreversibla (kan inte återställas) och bröstimplantat kan påverka förmågan att amma, genom att mjölkproduktionen minskar eller upphör.

Du bör vara medveten om att bröstimplantat inte håller en livstid och att en bröstimplantation kanske inte är ett engångsingrepp. De vanligaste komplikationerna vid bröstförstoring med MemoryGel®-implantat är omoperationer, kapselkontraktur, känselförändringar i bröstvårtan och borttagning av implantatet med eller utan ersättningsimplantat. De vanligaste komplikationerna med CPGTM-bröstimplantat vid bröstförstoring är omoperationer av olika skäl, borttagning av implantatet med eller utan ersättningsimplantat och ptos. En komplikation med lägre risk är ruptur. Konsekvenser för hälsan i samband med rupturerade bröstimplantat med silikongel är inte helt fastställda. MR-undersökningar rekommenderas tre år efter det inledande implantatingreppet och därefter vartannat år för att upptäcka tyst ruptur. Det finns också en koppling mellan bröstimplantat och risken för anaplastiskt storcellslymfom (BIA-ALCL), en ovanlig typ av lymfom. Risken för att en individ ska drabbas av BIA-ALCL med Bröstimplantat från MENTOR® är låg baserat på aktuella data över antalet fall världen över.

Detaljerad information om riskerna och fördelarna med Bröstimplantat från MENTOR® finns i ett flertal utbildningsbroschyrer, bland annat ”Important Information for Woman Considering Breast Implants” och ”Making an Informed Decision”. Dessa broschyrer kan du få från din kirurg, eller gå in på https://breastimplantsbymentor.net/safety/mentor-safety. Det är viktigt att du läser och förstår dessa broschyrer när du överväger Bröstimplantat från MENTOR®.

MENTOR® CONTOUR PROFILETM-bröstvävnadsexpandrar används för bröstrekonstruktion efter mastektomi, korrigering av ett underutvecklat bröst, samt behandling för ärr och defekter i vävnaden. Dessa expandrar är ämnade för temporär subkutan eller submuskulär implantation; de bör användas under en tidsperiod, som bestäms av läkaren, för att uppnå kliniskt önskvärd grad av vävnadsexpansion.

ANVÄND INTE vävnadsexpandern MENTOR® CONTOUR PROFILETM på patienter som redan har implantat som pacemaker, infusionsenheter för läkemedel, artificiella sensoranordningar osv. som skulle kunna påverkas av ett magnetfält. Mentor har inte testat effekterna av strålbehandling med MENTOR® CONTOUR PROFILETM-expandrar. Risken för extrudering av expandern har visat sig öka om expandern placeras i skadade områden: ärrad, bestrålad eller bränd vävnad, områden med benbrott och områden som tidigare har reducerats kraftigt genom operation, samt när steroider används i operationsfickan. Detaljerad information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder vid användning av MENTOR® CONTOUR PROFILETM-expandrar hittar du i bruksanvisningarna som finns online på www.mentorwwllc.eu

De tredjepartsvarumärken som förekommer här tillhör respektive ägare.
Den här publikationen är inte avsedd för distribution utanför EMEA-regionen.

Metabeskrivning av sidan: Upptäck bröstimplantat från MENTOR®. Vi är det ledande globala varumärket för bröstimplantat. Läs om varför miljontals kvinnor använder och har förtroende för MENTOR.

MDNOR2021-051