MENTOR® är stolta både över produkterna som vi tillverkar och vår produktersättningspolicy samt de garantiprogram som vi erbjuder.

MENTOR® är stolta både över produkterna som vi tillverkar och vår produktersättningspolicy samt de garantiprogram som vi erbjuder.

Obegränsad trygghet1

Dina Bröstimplantat från MENTOR® har en garanti som är livslång. Alla som får Bröstimplantat från MENTOR® registreras automatiskt i garantiplanen MENTORPromise. Om implantatet bekräftas vara rupturerat får du upp till två ersättningsbröstimplantat i samma serie utan kostnad.

Warranty

För våra Bröstimplantat från MENTOR® gäller att om en ruptur på implantatet uppstår inom 10 år efter ingreppet, har du även rätt att få upp till 1 000 euro i ekonomiskt stöd till kostnaderna för operationer.

För våra Bröstimplantat från MENTOR® gäller att om en ruptur på implantatet uppstår inom 10 år efter ingreppet, har du även rätt att få upp till 1 000 euro i ekonomiskt stöd till kostnaderna för operationer.

* Operating room and anesthesia charges to be given payment priority. In order to qualify for financial assistance, you will need to sign a release before MENTOR® will make payment to you on your behalf.

† Applies only to primary implant surgeries whether augmentation or reconstruction, conducted on or after May 1, 2017. If you had breast surgery prior to May 1, 2017, your warranty coverage is what was offered at the time of your original surgery.

1. Allergan Warranty. http://www.natrellesurgeon.com/Content/assets/Natrelle_Warranty%20Brochure_DFU. Accessed 04/12/2018.

2. Sientra Product replacement policy and warranty. http://www.sientra.com/Content/pdfs/Warranty_Terms_And_Conditions.pdf. Accessed 04/12/2018.

3. Sientra CapCon Warranty. http://www.sientra.com/Content/pdfs/CapCon_Care_Program_Terms_and_Conditions.pdf. Accessed 04/12/2018.

4. Sientra mailing to US Plastic Surgeons

GARANTIPLAN

Garantiplanen MENTORPromise

Vi erbjuder omfattande ekonomiskt stöd i våra garantiplan MENTORPromise.

Mentor Promise

 

* I händelse av skada på implantatet (om höljet inte är intakt) erbjuder MENTOR® ersättning i form av en MENTOR®-produkt i valfri storlek i samma serie som den produkt som ursprungligen användes, utan kostnad, under resten av patientens liv. På begäran från kirurg kan ett implantat av annan serie väljas (en avgift tillkommer om produkternas listpris skiljer sig åt).

† Om ersättningskirurgi med ett Bröstimplantat från MENTOR® med gel krävs  på grund av en bekräftad skada som inträffar inom tio (10) år från datumet då implantatet sattes in, och under förutsättning att behörigheten har prövats och bekräftats av MENTOR® baserat på företagets bedömning och utvärdering, kommer MENTOR® att betala oförsäkrade patientavgifter för operationssal, narkos och/eller utgifter i samband med operationen som är direkt kopplade till det nya ingreppet på upp till högst €1 000 sammanlagt. Avgifter för operationssal och narkos ska vara prioriterade vid betalning. I sådana fall måste begäran om ekonomiskt stöd enligt garantiplanen MentorPromise ställas till kirurgen. Det ekonomiska stödet är inte avsett som ett lån.

‡ I händelse av kapselkontraktur (Baker III/IV), dubbelkapsel eller sent serom vid en bröstförstoringsoperation med ett Bröstimplantat från MENTOR® med gel kommer MENTOR® att erbjuda en ersättning med ett Bröstimplantat från MENTOR® med gel kostnadsfritt under en period på tio (10) år från datumet då implantatet sattes in, under förutsättning att behörigheten har prövats och bekräftats av MENTOR® baserat på företagets utvärdering av den utopererade produkten och en bedömning av all nödvändig dokumentation. MENTOR® erbjuder ersättning i form av en MENTOR®-produkt i valfri storlek i samma serie som den produkt som ursprungligen användes.

Produktersättningspolicy

I händelse av ruptur på implantatet (om höljet inte är intakt) erbjuder Mentor ersättning i form av en MENTOR®-produkt i valfri storlek i samma serie som den produkt som ursprungligen användes, kostnadsfritt, under resten av patientens liv. På begäran från kirurg kan ett implantat av annan stil väljas (en avgift tillkommer om produkternas listpris skiljer sig åt).

҂ Gäller för alla Bröstimplantat från MENTOR® från december 2002 (vid primär förstoring och rekonstruktion).

¥ Gäller för alla Bröstimplantat från MENTOR® från december 2002 (vid primär förstoring och rekonstruktion).

ӿ Gäller för Bröstimplantat från MENTOR® med gel i 10 år, från oktober 2005 (vid primär förstoring och rekonstruktion).

Ұ Gäller för Bröstimplantat från MENTOR® med gel i 10 år, CC – från maj 2013/ DC LSS – från juli 2017 (vid primär förstoring).

** Gäller för alla Bröstimplantat från MENTOR® i händelse av skada på implantatet, CC, DC, LSS – från juli 2017.

MDNOR2021-051