Jakie implanty piersi wybrać?

Wygląd, odczucia w dotyku i osobiste doświadczenia pacjentki mają największy wpływ na wybór implantów. Porównajmy dostępne opcje.

Czym jest ekspander tkankowy?

Ekspandery tworzą przestrzeń poprzez rozciąganie tkanki i przygotowywanie skóry na wszczepienie implantu.

alt

Podczas zabiegu rekonstrukcji piersi chirurg wprowadzi ekspander tkanki za pomocą portu i przez kilka miesięcy będzie stopniowo napełniał go sterylnym roztworem fizjologicznym soli (przez okres krótszy niż sześć miesięcy). Tkanka piersiowa będzie się rozszerzać, dopasowując do przestrzeni.

implant

Kiedy tkanka piersiowa osiągnie odpowiedni rozmiar, chirurg wymieni ekspander na implant.

* W porównaniu z ekspanderami tkanki CONTOUR PROFILE®, ekspanderem CPXTM2 i ekspanderem CPXTM3.

** Użyte tu znaki towarowe innych firm są znakami towarowymi ich właścicieli.

1. Źródło 1: Założenie 9, 27, 1211008_CPX4 Lista założeń dotyczących ekspanderów, grudzień 2012 r. v1_CA


2. Źródło 6: Matryca wymogów projektu

3. Źródło 9: Wygoda pacjentki VOC

4. Źródło 16: Raport dotyczący weryfikacji projektu

5. Źródło 17: Raport dotyczący walidacji projektu

6. Fakt dotyczący projektu: Płyn przemieszcza się drogą najmniejszego oporu. Wzmocnione przednie i tylne łaty prowadzą płyn w kierunku dolnej części ekspandera. Dolna część ekspandera bardziej przypomina kobiecą pierś (która się zwęża).

7. Źródło 14: AST-2012-0176 3D Imaging Study

8. Źródło 21: Rekonstrukcja naturalnego kształtu piersi

9. Źródło 15: Notatka dotycząca powierzchni