Ta tillbaka kontrollen

Vilka alternativ finns?

En bröstrekonstruktion omfattar ofta mer än ett ingrepp och utförs i flera steg, och den kan antingen påbörjas i samband med mastektomin eller vara fördröjd och utföras senare. Det finns ett flertal faktorer som kan avgöra tidpunkt och optimal metod för en bröstrekonstruktion, bland annat typen av mastektomi, andra onkologiska behandlingar som krävs så väl som kroppstyp.