Tự hào đứng sau sản phẩm của chúng tôi

Mentor tự hào đứng đằng sau các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất là chính sách thay thế sản phẩm miễn phí trọn đời và thay thế sản phẩm miễn phí trong vòng 10 năm

Mentor tự hào đứng đằng sau các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất là chính sách thay thế sản phẩm miễn phí trọn đời và thay thế sản phẩm miễn phí trong vòng 10 năm

Bảo hành tốt nhất và toàn diện nhất1-4

Túi nâng ngực MENTOR® của bạn được đảm bảo trọn đời. Tất cả những người đặt túi nâng ngực MENTOR® đều được tự động đăng ký vào Chương trình bảo hành MENTORPromise®. Nếu được xác nhận xảy ra vỡ túi hoặc xẹp túi, bạn sẽ được thay thế miễn phí túi nâng ngực cùng loại.

warranty

 

Thay thế sản phẩm miễn phí trong vòng 10 năm kể từ ngày phẫu thuật nâng ngực đối với các biến chứng co thắt bao xơ độ III/IV, bao xơ đôi và tụ dịch muộn ( Áp dụng cho các trường hợp phẫu thuật nâng ngực từ sau ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Với túi nâng ngực MemoryGel® Xtra, ngoài việc được thay thế sản phẩm miễn phí cho túi nâng ngực bị hư hỏng trong các điều kiện trên, bạn sẽ được thay thế sản phẩm miễn phí cả cho bên ngực đối diện khi bác sỹ yêu cầu

Thay thế sản phẩm miễn phí trong vòng 10 năm kể từ ngày phẫu thuật nâng ngực đối với các biến chứng co thắt bao xơ độ III/IV, bao xơ đôi và tụ dịch muộn Áp dụng cho các trường hợp phẫu thuật nâng ngực từ sau ngày 31 tháng 3 năm 2017​
Thay thế sản phẩm miễn phí cả cho bên ngực đối diện khi bác sỹ yêu cầu, ngoài việc được thay thế sản phẩm miễn phí cho túi nâng ngực bị hư hỏng trong các điều kiện trên Áp dụng cho túi nâng ngực MemoryGel® Xtra

Đăng ký vào chương trình bảo hành

Miễn phí và đăng ký tự động

 

Chính sách thay thế sản phẩm

Trong trường hợp vỡ bất ngờ (mất tính toàn vẹn của vỏ túi), Mentor sẽ cung cấp thay thế sản phẩm MENTOR® có kích cỡ bất kỳ theo cùng loại với sản phẩm túi nâng ngực ban đầu miễn phí trong suốt cuộc đời của bệnh nhân. Theo yêu cầu của bác sĩ phẫu thuật, có thể chọn loại túi nâng ngực MENTOR® khác (có thể phải trả phí chênh lệch giữa các mức giá niêm yết của các sản phẩm).

Mentor cam kết về sự an toàn của sản phẩm. Tìm hiểu thêm.