Je pre mňa zväčšenie prsníkov správne riešenie?

Pri zväčšení prsníkov nejde len o vylepšenie vzhľadu tela. Vaša psychika závisí od stavu vášho tela a telo zase od stavu psychiky. Poďme si lepšie vysvetliť postupy a možnosti výberu, ktoré vám ponúka spoločnosť MENTOR®.

Pri zväčšení prsníkov nejde len o vylepšenie vzhľadu tela. Vaša psychika závisí od stavu vášho tela a telo zase od stavu psychiky. Poďme si lepšie vysvetliť postupy a možnosti výberu, ktoré vám ponúka spoločnosť MENTOR®.

alt

Sú prsné implantáty bezpečné?

Áno. Prsné implantáty MENTOR® a expandéry prsných tkanív MENTOR® sú bezpečné a získali oprávnenie na používanie značky zhody CE.†

Prsné implantáty sa každý rok implantujú tisíckam žien. Ako pri každej zdravotníckej pomôcke však aj rekonštrukcia a zväčšenie prsníkov pomocou implantátov predstavujú určité riziká a potenciálne komplikácie. Preto každý zákrok starostlivo prediskutujte so svojím plastickým chirurgom. Výrobky značky MENTOR® sú výsledkom desaťročí výskumu. Vaša bezpečnosť je našou hlavnou prioritou.

Ďalšie informácie o rôznych prístupoch, výhodách, nevýhodách a možných komplikáciách nájdete v našej online brožúre.

alt

Sú prsné implantáty bezpečné?

Áno. Prsné implantáty MENTOR® a expandéry prsných tkanív MENTOR® sú bezpečné a získali oprávnenie na používanie značky zhody CE.†

Prsné implantáty sa každý rok implantujú tisíckam žien. Ako pri každej zdravotníckej pomôcke však aj rekonštrukcia a zväčšenie prsníkov pomocou implantátov predstavujú určité riziká a potenciálne komplikácie. Preto každý zákrok starostlivo prediskutujte so svojím plastickým chirurgom. Výrobky značky MENTOR® sú výsledkom desaťročí výskumu. Vaša bezpečnosť je našou hlavnou prioritou.

Ďalšie informácie o rôznych prístupoch, výhodách, nevýhodách a možných komplikáciách nájdete v našej online brožúre.

alt

Ako bude zákrok prebiehať?

Pred chirurgickým zákrokom vám lekár poskytne informácie o anestézii a rôznych možnostiach rezu.

V deň chirurgického zákroku po podaní anestézie plastický chirurg vykoná rez s cieľom vytvoriť v prsných tkanivách priestor na implantáty. Chirurg následne implantáty umiestni a upraví ich polohu podľa typu implantátu, stupňa zväčšenia a vašich telesných vlastností. Implantát sa umiestňuje buď pod prsný sval, alebo priamo pod tkanivo prsníka.

Potom chirurg uzatvorí miesto rezu – stehmi v mäkkom tkanive prsníka – a takisto spojí pokožku stehmi, náplasťovými stehmi alebo chirurgickou páskou.

Ihneď po zákroku uvidíte výsledky na veľkosti prsníkov. Miesta rezu sa zahoja a časom nebudú viditeľné.

alt

Ako bude zákrok prebiehať?

Pred chirurgickým zákrokom vám lekár poskytne informácie o anestézii a rôznych možnostiach rezu.

V deň chirurgického zákroku po podaní anestézie plastický chirurg vykoná rez s cieľom vytvoriť v prsných tkanivách priestor na implantáty. Chirurg následne implantáty umiestni a upraví ich polohu podľa typu implantátu, stupňa zväčšenia a vašich telesných vlastností. Implantát sa umiestňuje buď pod prsný sval, alebo priamo pod tkanivo prsníka.

Potom chirurg uzatvorí miesto rezu – stehmi v mäkkom tkanive prsníka – a takisto spojí pokožku stehmi, náplasťovými stehmi alebo chirurgickou páskou.

Ihneď po zákroku uvidíte výsledky na veľkosti prsníkov. Miesta rezu sa zahoja a časom nebudú viditeľné.

alt

V akom zdravotníckom zariadení sa zákrok vykonáva?

Chirurg pravdepodobne zvolí ambulantný zákrok na operačnej sále v nemocnici, v chirurgickom centre alebo v chirurgickej ambulancii. V niektorých prípadoch môže plastický chirurg odporučiť aj jednodňovú hospitalizáciu v nemocnici.

alt

V akom zdravotníckom zariadení sa zákrok vykonáva?

Chirurg pravdepodobne zvolí ambulantný zákrok na operačnej sále v nemocnici, v chirurgickom centre alebo v chirurgickej ambulancii. V niektorých prípadoch môže plastický chirurg odporučiť aj jednodňovú hospitalizáciu v nemocnici.

alt

Ako dlho zákrok trvá?

Chirurgické zákroky na zväčšenie prsníkov trvajú priemerne jednu až dve hodiny, no každý prípad je individuálny v závislosti od konkrétnej ženy a preferencií.

alt

Ako dlho zákrok trvá?

Chirurgické zákroky na zväčšenie prsníkov trvajú priemerne jednu až dve hodiny, no každý prípad je individuálny v závislosti od konkrétnej ženy a preferencií.

alt

Aký druh anestézie sa aplikuje?

Lekár môže odporučiť intravenózne podanie sedatív alebo celkovú anestéziu. S dostatočným časovým predstihom sa informujte o tom, čo je pre vás najvhodnejšie.

alt

Aký druh anestézie sa aplikuje?

Lekár môže odporučiť intravenózne podanie sedatív alebo celkovú anestéziu. S dostatočným časovým predstihom sa informujte o tom, čo je pre vás najvhodnejšie.

alt

Kedy sa opäť vrátim ku každodennému životu?

Pooperačné pokyny sa u jednotlivých žien líšia, no niektoré sa môžu vrátiť do práce už o niekoľko dní. Prvých pár týždňov po zákroku je dôležité vyhýbať sa namáhavým a stresujúcim činnostiam, v dôsledku ktorých by sa vám mohol zvýšiť tep a tlak krvi.

alt

Kedy sa opäť vrátim ku každodennému životu?

Pooperačné pokyny sa u jednotlivých žien líšia, no niektoré sa môžu vrátiť do práce už o niekoľko dní. Prvých pár týždňov po zákroku je dôležité vyhýbať sa namáhavým a stresujúcim činnostiam, v dôsledku ktorých by sa vám mohol zvýšiť tep a tlak krvi.

Vzhľad a dojem pri dotyku

Pravdepodobne už máte predstavu o vzhľade a pocite z vašich prsníkov. Prečítajte si tri charakteristiky, ktoré vám pomôžu vybrať si najvhodnejší typ implantátu MENTOR®.

alt

Projekcia

Projekcia je vzdialenosť od hrudnej kosti k vrcholu implantátu, teda veľkosť smerom dopredu. Pomocou implantátov s „vysokým profilom“ sa dosiahne maximálna projekcia od hrudníka, kým pri „strednom profile“ možno očakávať menšiu projekciu.

alt

Plnosť

Jednotlivé typy implantátov sa líšia mierou plnosti. Okrúhle implantáty zvýrazňujú plnosť nad bradavkou, zatiaľ čo implantáty v tvare slzy budia dojem narastajúcej plnosti a projekcie smerom zvrchu k dolnej časti prsníkov.

alt

Pevnosť

Pevnosť určuje, do akej miery prsník na dotyk pripomína prirodzené tkanivo.

Miesto rezu

Oboznámte sa s tromi najbežnejšími miestami rezu pri implantácii prsných implantátov. Váš výber závisí od typu implantátu, požadovaného stupňa zväčšenia, vašej fyzickej predispozície, ako aj od odporučenia chirurga.

alt

Rez v prsníkovom záhybe (inframamárny)

Rez v prsníkovom záhybe sa vykoná v zhybe pod prsníkom, kde sa prsník pripája k telu. Rez je síce viac viditeľný, no niektorí lekári sa zhodnú na tom, že predstavuje lepšie výsledky vo vzťahu k dojčeniu.

alt

Rez okolo bradavky (periareolárny)

Tento rez je najmenej viditeľný. Nachádza sa na hranici medzi dvorcom prsníka a pokožkou prsníka. Periareolárny rez sa robí okolo bradavky práve s cieľom skryť miesto zákroku. Keďže pri ňom dochádza k rezu priamo cez tkanivo prsníka, v porovnaní s ostatnými technikami sa pri ňom zvyšuje riziko zmeny citlivosti bradavky.

alt

Rez v podpazuší (transaxilárny)

Používa sa najmä pri implantátoch plnených fyziologickým roztokom. Pri tejto technike sa využíva osvetlená kamera (endoskop), vďaka ktorej sa možno dostať cez oblasť v podpazuší a vytvoriť za prsníkom kapsu. Sem sa potom vkladajú prsné implantáty ešte pred tým, ako sa naplnia fyziologickým roztokom.

Umiestnenie implantátu

Pri zväčšovaní prsníkov existujú dve bežné možnosti uloženia implantátu.

alt

Submamárne/subglandulárne umiestnenie
(nad sval, pod prsné žľazy)

Takýto implantát sa umiestňuje nad prsný sval a za tkanivo prsníka.

VÝHODY A NEVÝHODY:
  • Chirurgický zákrok a zotavenie môže trvať kratšie.
  • Pri zotavovaní môže žena pociťovať menšiu bolesť.
  • V prípade potreby opakovanej operácie je prístup k implantátu jednoduchší.
alt

Submuskulárne umiestnenie
(pod sval)

Implantát sa umiestňuje pod prsný sval.

VÝHODY A NEVÝHODY:
  • Chirurgický zákrok a zotavenie môžu trvať dlhšie.
  • Pri zotavovaní môže žena pociťovať silnejšiu bolesť.
  • Opakovaná operácia môže byť náročnejšia.