Prsné implantáty
MENTOR® MemoryGelTM Xtra

Implantáty MENTOR® MemoryGelTM Xtra oveľa viac pripomínajú prirodzené tkanivo prsníkov 1,2,*. Sú zároveň flexibilnejšie, a tak si môžete vytúžený výsledný efekt vyberať z množstva variant.

Prečo si vybrať implantáty MemoryGelTM Xtra?

Prsné implantáty MemoryGelTM Xtra nestratili nič zo skvelých vlastností modelu MemoryGelTM. Majú však niečo naviac: dve možnosti profilu „Moderate Plus“ (stredný) a „High Profile“ (vysoký).

memorygel

 

Mäkké na dotyk, na nerozoznanie od prirodzených. Výraznejšia projekcia, plnosť a pevnosť.4,5 Skrátka, presne podľa predstáv všetkých žien.**,3

alt

Výraznejšia projekcia

V 90 % príslušných profilov sa pomocou prsných implantátov MemoryGelTM Xtra dosiahne výraznejšia projekcia ako pri použití implantátov od inej značky (všetky kohézne úrovne).***,6

alt

Plnší dojem

Implantáty MemoryGelTM Xtra sú precízne naplnené a budia tak dojem dokonalej plnosti v porovnaní s prsnými implantátmi MemoryGelTM.4,5

alt

Lepšia pevnosť

Vďaka kohéznemu gélu pôsobia prsné implantáty MemoryGelTM Xtra mäkko a prirodzene. Vďaka zdokonaleným vlastnostiam oproti implantátom MemoryGelTM nesklamú ani náročné ženy túžiace po výnimočnej pevnosti.†,‡,5

Značka, ktorej môžete dôverovať

Prsné implantáty MENTOR® MemoryGelTM Xtra patria do produktového radu MemoryGelTM, ktorému sú zákazníčky verné už dlhé roky.7-16

alt
ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI MENTOR® V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Viac ako 200 000 zúčastnených pacientok nám vo viac ako 10 klinických štúdiách pomohlo získať obrovský súbor údajov na účely vyhodnocovania bezpečnosti a spoľahlivosti našich implantátov.7-16

alt
9 Z 10 ŽIEN VOLÍ NAŠU ZNAČKU

V rámci anonymného porovnania s inou poprednou značkou si 9 z 10 spotrebiteliek vybralo prsné implantáty značky MENTOR® MemoryGelTM Xtra, a to najmä pre to, že pôsobia ako prirodzené prsia.|,3

alt
CHIRURGOVIA ODPORÚČAJÚ ZNAČKU MEMORYGELTM XTRA

V rámci celosvetového anonymného porovnania s inou poprednou značkou chirurgovia častejšie označovali prsné implantáty značky MemoryGelTM Xtra ako výrobok, ktorý by v praxi používali najčastejšie.§,3

* V porovnaní s prsnými implantátmi plnenými fyziologickým roztokom.

** Spotrebiteľský prieskum pri osobnej účasti 452 respondentov.

*** Zverejnené rozmery projekcie boli porovnané medzi modelmi MemoryGelTM Xtra Moderate Plus Profile verzus Inspira Moderate Profile a MemoryGel Xtra High Profile verzus Inspira Full Profile.

† Priame porovnanie na základe tlakových skúšok medzi prsnými implantátmi MemoryGelTM Xtra a MemoryGelTM.

‡ Priame porovnanie na základe tlakových skúšok medzi MemoryGelTM Xtra (n = 4) a Natrelle Inspira (n = 3).

| Priame anonymné porovnanie výrobkov (MemoryGel Xtra verzus Inspira Responsive verzus Inspira Cohesive) pri osobnej účasti 452 respondentov.

§ Priame porovnanie výrobkov (MemoryGel Xtra verzus Inspira Responsive verzus Inspira Cohesive) pri osobnej účasti 79 chirurgov.

1. Spear S, Jespersen, MR. Breast Implants: Saline or Silicone? Aesthetic surgery journal. 2010; 30:557.

2 Bondurant, S., Ernster, V., and Herdman, R. . "Safety of Silicone Implants." Washington, DC: National Academy Press (1999), strana 58.

3. MENTOR Consumer Preference Market Research Report – júl 2017

4. Product Dimensions for MemoryGel and MemoryGel Xtra Breast Implants

5. Mentor R&D Compression Benchtop Testing - júl 2017

6. Allergan Natrelle Inspira Product Catalog 2017

7. Summary of the Safety and Effectiveness of Mentor’s MemoryGel® Silicone Gel-Filled Implants in Patients who are Undergoing Primary Breast Augmentation, Primary Breast Reconstruction, or Revision. 10-Year Core Gel Final Clinical Study Report. Apríl 2013.

8. MemoryGelTM Post Approval Study Seventh Annual Report, 5. november 2013.

9. Adjunct Study Final Report for Mentor’s MemoryGelTM Silicone Gel-Filled Breast Implants, 02 November 2012.

10. Mentor Worldwide, LLC. MemoryShapeTM Post-Approval Cohort Study (pôvodne: Contour Profile Gel Core Study). Final Clinical Study Report. 2. jún 2015.

11. Mentor Becker Expander/Breast Implant Clinical Trial 2013 Annual Report.

12. Adjunct Study Annual Report for Mentor's Becker Adjustable Breast Implants: Year 18 (september 1992 – november 2010) 3. október 2011.

13. CPG Styles Study: A Study of the Safety of the Contour Profile Gel Breast Implants in Subjects who are Undergoing Primary Breast Augmentation, Primary Breast Reconstruction, or Revision. 2015.

14. MemoryShapeTM Post-Approval Continued Access Study (pôvodne: Contour Profile Gel Continued Access Study). 2014.

15. Athena Study annual report (september 2018): A Study of the Safety and Effectiveness of the Mentor® Smooth and Textured Larger Size MemoryGelTM Ultra High Profile (UHP-L) Breast Implants in Subjects who are Undergoing Primary Breast Reconstruction or Revision Reconstruction.

16. Glow Study annual report (február 2018): Memory Gel and Shape Combined Cohort Post Approval Study