Prečo milióny žien po celom svete dôverujú značke MENTOR®1-2

alt

Informácie o zväčšení prsníkov

O správnosti rozhodnutí, ktoré sa týkajú vášho tela, nesmiete nikdy pochybovať. Neváhajte sa na nás preto obrátiť s otázkami o prsných implantátoch, priebehu zákroku, cene, časovom plánovaní a procese zotavenia.

Odpovede na vaše otázky

alt

Informácie o rekonštrukcii prsníkov

Úplne chápeme náročnosť situácie, v ktorej sa nachádzate. Ako skúsení zamestnanci spoločnosti MENTOR® vám radi vysvetlíme možnosti výberu a postupu, aby ste sa v spolupráci s chirurgom dokázali informovane rozhodnúť.

Odpovede na vaše otázky

Promisse

Prečo práve prsné implantáty MENTOR®?

Veríme, že ženy si zaslúžia život bez obáv a našu pozornosť a pochopenie. Práve preto vám poskytujeme podrobné záručné programy.

Ďalšie informácie o spoločnosti MENTOR®

Prsné implantáty MENTOR® sú určené na zväčšenie prsníkov pre ženy staršie ako 18 rokov a na rekonštrukciu prsníkov. Chirurgická implantácia prsných implantátov sa nesmie vykonávať u žien, u ktorých bola kdekoľvek v tele diagnostikovaná aktívna infekcia, prípadne rakovina alebo predrakovinové štádium v prsníkoch, a ak takéto ochorenie nebolo náležite liečené. Chirurgická implantácia prsných implantátov nie je vhodná ani pre tehotné či dojčiace ženy.

Chirurgický zákrok spojený s implantáciou prsných implantátov predstavuje isté riziká. Prsné implantáty nepatria k pomôckam, ktoré vydržia celý život, a tak implantácia prsných implantátov nemusí byť vždy len jednorazový chirurgický zákrok. Medzi najčastejšie komplikácie spojené s prsnými implantátmi MENTOR® MemoryGelTM patrí opakovanie operácie, odstránenie implantátu, stiahnutie a stvrdnutie tkaniva v okolí implantátu (kapsulárna kontraktúra), asymetria a bolesť v prsníku. Medzi menej časté komplikácie patrí prasknutie implantátu, ktoré má väčšinou skrytý priebeh. Zdravotné následky po prasknutí silikónového implantátu prsníka naplneného gélom dodnes neboli dôkladne preskúmané. Po prvom chirurgickom zákroku sa odporúčajú skríningové vyšetrenia, ako napríklad mamografia, snímanie magnetickou rezonanciou (MRI) alebo ultrazvukové vyšetrenie, aby sa prípadné prasknutie implantátu včas zistilo.

Expandéry prsných tkanív MENTOR® CPX®4 možno použiť na rekonštrukciu prsníkov po mastektómii, na korekciu nedostatočne vyvinutého prsníka, na revíziu jaziev a korekcie tkanivových defektov.

Tieto expandéry sú určené na dočasnú podkožnú (subkutánnu) alebo podsvalovú (submuskulárnu) implantáciu.

Tkanivové expandéry CONTOUR PROFILETM sú pomôcky obsahujúce magnetické plniace komôrky a NIE SÚ kompatibilné s magnetickou rezonanciou (MRI). Nepoužívajte tkanivové expandéry CONTOUR PROFILETM u pacientok, u ktorých môže byť potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). NEPOUŽÍVAJTE tkanivové expandéry CONTOUR PROFILETM u pacientok, ktoré už majú nejakú implantovanú pomôcku, ktorej funkčnosť môže narušiť magnetické pole. V dôsledku magnetickej rezonancie (MRI) sa pomôcka môže pohnúť a celkom posunúť alebo spôsobovať bolesť, čo môže byť dôvodom pre revízny chirurgický zákrok. Ukázalo sa, že výskyt extrúzií tkanivových expandérov (vytlačenie expandéra cez kožu) stúpa, ak je tkanivový expandér umiestnený do poškodených oblastí, ako napr. do zjazveného, silno ožiareného alebo popáleného tkaniva, do oblastí rozdrvených kostí či tam, kde bola vykonaná výrazná chirurgická redukcia.

Vaša pacientka musí byť informovaná o rizikách a prínosoch prsných implantátov a musí im porozumieť. Pred samotným rozhodnutím o zákroku máte povinnosť poskytnúť jej dostatok priestoru na konzultácie.

Indikácie, kontraindikácie, varovania a preventívne opatrenia súvisiace s použitím všetkých implantovateľných zdravotníckych pomôcok značky MENTOR® nájdete v karte údajov o výrobku, ktorá je súčasťou balenia každého výrobku, alebo na stránkach s dôležitými bezpečnostnými informáciami.

Uvedené ochranné známky tretích strán sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Táto publikácia nie určená na distribúciu do krajín mimo regiónu EMEA.

 

 

* Spotrebiteľský prieskum pri osobnej účasti 452 respondentov.

 

1. Bondurant, S., Ernster, V. a Herdman, R. Safety of Silicone Implant. Washington, DC: National Academy Press. 1999.

2 Mentor Worldwide LLC. Mentor Worldwide Historical Implant Data 1985 – máj 2018

3. MENTOR Consumer Preference Market Research Report – júl 2017

4. Maxwell_2015_Aesth_Surgery_Jour_35_145-Allergan 410 Core Study

SK-2021-05-115