Lấy lại sự tự tin

Lựa chọn của tôi là gì?

Tái tạo ngực thường liên quan đến nhiều hơn một thủ thuật được thực hiện trong các giai đoạn và nó có thể bắt đầu tại thời điểm phẫu thuật cắt bỏ vú hoặc được trì hoãn cho đến một ngày nào sau đó. Có một số yếu tố liên quan đến thời gian và quy trình bao gồm loại phẫu thuật cắt bỏ vú, điều trị ung thư và loại hình cơ thể của bạn.