Lấy lại sự tự tin

alt

Tôi có nên tái tạo ngực?

Tái tạo ngực sẽ giúp định hình lại hình dạng và cảm giác của vú sau phẫu thuật cắt bỏ vú. Hàng ngàn phụ nữ chọn tái tạo sau khi bị ung thư vú, nhưng quyết định đối với mỗi phụ nữ mang đậm dấu ấn riêng của họ.

Một số người chọn tái tạo ngực vì những lý do thực tế như để mặc vừa quần áo hơn hoặc không thích vú giả. Trong khi đối với những người khác, lựa chọn để tái tạo ngực tập trung vào sự tự tin, tình dục và hình ảnh cơ thể. Tại Mentor, chúng tôi hiểu rằng hành trình của bạn phải mang đậm dấu ấn riêng của bạn và muốn bạn cảm thấy tự tin trong quá trình ra quyết định với các công cụ hỗ trợ.

Lựa chọn của tôi là gì?

Tái tạo ngực thường liên quan đến nhiều hơn một thủ thuật được thực hiện trong các giai đoạn và nó có thể bắt đầu tại thời điểm phẫu thuật cắt bỏ vú hoặc được trì hoãn cho đến một ngày nào sau đó. Có một số yếu tố liên quan đến thời gian và quy trình bao gồm loại phẫu thuật cắt bỏ vú, điều trị ung thư và loại hình cơ thể của bạn.