Všetko zase pod kontrolou

Čo ma čaká pri okamžitej rekonštrukcii

S rekonštrukciou sa začne hneď po mastektómii v rámci jedného zákroku. Všeobecný chirurg najprv odoberie tkanivo prsníka a váš plastický chirurg hneď začne s rekonštrukciou. Ak sa rozhodnete pre implantát, celý proces rekonštrukcie prebehne v jednom alebo dvoch krokoch.

Rekonštrukcia prsníka v jednom kroku

Implant

Keď všeobecný chirurg odoberie rakovinou poškodené tkanivo prsníka, váš plastický chirurg do operovaného miesta hneď umiestni prsný implantát. Tento postup je ideálny v prípade mastektómie, keď sa zachová bradavka a väčšina pokožky z prsníka.

Rekonštrukcia prsníka v dvoch krokoch

V tomto prípade sa kombináciou zákrokov docieli postupné vytváranie priestoru v hrudníku určeného na prsný implantát. Najrozšírenejšou technikou je použitie expandéra prsných tkanív a následné umiestnenie prsného implantátu. Dosiahne sa tak najväčšia flexibilita v tvarovaní prsníka.

Expander

Prvá fáza

Chirurg vám do tela operatívne vloží expandér prsných tkanív a postupne pomaly rozťahuje priestor určený na implantát. Štandardný postup zahŕňa pravidelné návštevy u plastického chirurga, počas ktorých sa expandér plní sterilným fyziologickým roztokom, aby sa pokožka postupne naťahovala.

Implant

Druhá fáza

Keď už má daný priestor požadované rozmery a tkanivo je zahojené, chirurg vykoná ďalší operatívny zákrok, počas ktorého expandér vyberie a nahradí ho už prsným implantátom. Ak sa mastektómia vykonala len na jednom prsníku, môžete v záujme symetrie podstúpiť aj upravenie druhého prsníka.

Prioritou spoločnosti MENTOR® je bezpečnosť výrobkov. Presvedčte sa o tom..

Poznámka: prsné implantáty plnené fyziologickým roztokom sú dostupné iba v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Izrael, Turecko a Saudská Arábia

* V porovnaní s prsnými implantátmi plnenými fyziologickým roztokom.

^ Spotrebiteľský prieskum pri osobnej účasti 452 respondentov.

1. Maxwell_2015_Aesth_Surgery_Jour_35_145-Allergan 410 Core Study