Vår högsta prioritet: Du

Säkerhet vid bröstimplantatskirurgi

Valet att genomgå kirurgi för bröstförstoring och/ellerbröstrekonstruktionär mycket personligt. Det är viktigt att du och din kirurg tar hänsyn till alla fakta om fördelarna och riskerna i samband med bröstimplantat innan du fattar några beslut angående operationen.

Bröstimplantat är godkända av FDA i USA. De är säkra och effektiva för bröstrekonstruktion och -förstoring och väljs av hundratusentals kvinnor varje år. De är även CE-märkta och godkända för användning i bland annat Europa.

Är du lämplig för bröstimplantatkirurgi?

Innan du bestämmer dig för att gå vidare med bröstimplantatkirurgi bör du ha ett utförligt samtal med din läkare för att gå igenom din medicinska historik.

Kontraindikationer

En kontraindikation är ett tillstånd eller en omständighet som innebär att ett ingrepp inte bör utföras därför att risken för komplikationer är större än fördelarna. Det har inte utförts några adekvata studier för att visa att bröstimplantatkirurgi är säkert för kvinnor med följande hälsotillstånd eller under dessa omständigheter:

 • Kvinnor med en aktiv infektion någonstans i kroppen
 • Kvinnor som har cancer eller förstadium till cancer i brösten och inte har fått adekvat behandling för detta
 • Kvinnor som är gravida eller ammar

Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du inte genomgå bröstimplantatkirurgi just nu. Om dessa kontraindikationer inte beaktas kan det öka riskerna i samband med kirurgi och du kan bli skadad.

Försiktighetsåtgärder

Om något av följande tillstånd stämmer in på dig måste du meddela din läkare eftersom riskerna för komplikationer kan vara högre:

 • En autoimmun sjukdom eller autoimmun sjukdom i familjen
 • Ett försvagat immunsystem
 • Planerad cytostatikabehandling efter inläggning av bröstimplantat
 • Planerad strålbehandling av bröstet efter inläggning av bröstimplantat
 • Tillstånd som påverkar sårläkning och/eller blodets koagulering
 • Nedsatt blodförsörjning till bröstvävnaden
 • Klinisk diagnos på depression eller andra psykiska besvär, inklusive kroppsdysmorfi och ätstörningar

Det är dessutom viktigt att du känner till följande försiktighetsåtgärder:

 • Patienter med bindvävssjukdomar, som genomgår bröstimplantatskirurgi, kan löpa ökad risk för sårruptur (nedsatt sårläkning), infektion och blödning (sannolikt på grund av sin pågående medicinska behandling) som kan kräva ytterligare behandling.

Några patienter med bröstimplantat har rapporterat att de drabbats av neurologiska och/eller reumatologiska sjukdomar. Mentor samlar för närvarande in data för att få mer kunskap om dessa potentiella risker och deras eventuella koppling till bröstimplantat.