Onze hoogste prioriteit: U

Veiligheid tijdens operaties met borstimplantaten

De keuze voor een borstvergrotings- en reconstructieoperatie is een bijzonder persoonlijke beslissing. Het is belangrijk dat u en uw chirurg alle feiten over de voordelen en risico's van borstimplantaten in overweging nemen voordat u keuzes maakt over uw borstimplantaten.

Borstimplantaten zijn door de Amerikaanse FDA goedgekeurd en veilig en effectief voor borstreconstructie en-vergroting en worden elk jaar door honderdduizenden vrouwen gekozen.

 

 

Komt u in aanmerking voor borstimplantaten?

Voordat u besluit om verder te gaan met een borstimplantaatoperatie moet u een gedetailleerd gesprek hebben met uw arts om uw medische geschiedenis te beoordelen.

Contra-indicaties

Een contra-indicatie is een voorwaarde of omstandigheid die, indien aanwezig, betekent dat er geen procedure moet worden uitgevoerd omdat het risico op complicaties zwaarder weegt dan de voordelen. Er zijn geen adequate studies uitgevoerd om de veiligheid aan te tonen van borstimplantaten bij vrouwen met de volgende aandoeningen of onder deze omstandigheden:

 • Vrouwen met een actieve infectie
 • Vrouwen met bestaande borstkanker of een voorstadium hiervan die geen adequate behandeling hebben ondergaan voor deze aandoeningen
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

Als u een van de bovenstaande aandoeningen hebt of in een van de omstandigheden verkeert, mag u op dit moment geen borstimplantaten laten plaatsen. Het niet in aanmerking nemen van deze contra-indicaties kan de risico's van een operatie vergroten en kan u schade toebrengen.

Voorzorgsmaatregelen

Als u een van de volgende aandoeningen hebt, moet u uw arts op de hoogte stellen, omdat de kans op complicaties groter kan zijn:

 • Een auto-immuunziekte bij uzelf of in uw familie
 • Een verzwakt immuunsysteem
 • Geplande chemotherapie na plaatsing van een borstimplantaat
 • Geplande bestraling van de borst na plaatsing van het borstimplantaat
 • Omstandigheden die de wondgenezing en/of de bloedstolling verstoren
 • Verminderde bloedtoevoer naar het borstweefsel
 • Klinische diagnose van depressie of andere psychische aandoeningen, inclusief stoornis van de lichaamsbeleving en eetstoornissen

Daarnaast is het belangrijk dat u de volgende voorzorgsmaatregelen kent:

 • Patiënten die een borstimplantatie operatie ondergaan met bindweefselaandoeningen (CTD) kunnen een verhoogd risico op wond dehiscentie (verminderde wondgenezing), infectie en bloedingen (waarschijnlijk als gevolg van hun lopende medische behandeling) ervaren die mogelijk een verdere behandeling vereisen.
 • Sommige patiënten met borstimplantaten hebben ervaringen met neurologische en/of reumatische aandoeningen gemeld. Mentor verzamelt momenteel gegevens om deze potentiële risico's en hun mogelijke associatie met borstimplantaten beter te begrijpen.


 

Waarschuwing voor rokers

Roken kan het herstel sterk in gevaar brengen doordat het de bloedvaten vernauwt, waardoor de bloedstroom, en de zuurstof die daarin wordt meegevoerd, naar het operatiegebied afneemt. Uw weefsels hebben deze bloed- en zuurstoftoevoer nodig om goed te kunnen genezen. Wanneer uw bloedtoevoer in het gedrang komt, zal de wondgenezing worden beïnvloed.

Daarom vragen chirurgen patiënten om één tot vijf weken voor en na de operatie niet te roken. Het is belangrijk dat u uw chirurg vraagt wat zijn of haar specifieke aanbeveling voor u zou zijn.

Breast reduction surgery complications for smokers

Helpful Links

References

120645-190813_EMEA / JJMBNL20023