Naša najvyššia priorita: Vy

Bezpečnosť chirurgickej implantácie prsných implantátov

Rozhodnúť sa pre operáciu zväčšenia alebo rekonštrukcie prsníka je veľmi osobné rozhodnutie. Je dôležité, aby ste v spolupráci s chirurgom zvážili všetky prínosy a riziká súvisiace s prsnými implantátmi ešte pred tým, ako sa rozhodnete pre chirurgickú implantáciu prsných implantátov.

Prsné implantáty sú schválené Americkým úradom pre potraviny a lieky (FDA) ako bezpečné a účinné pomôcky pri rekonštrukcii a zväčšení prsníkov a každý rok si ich vyberú stovky tisíc žien.

Je pre vás chirurgická implantácia prsných implantátov vhodný zákrok?

Skôr ako sa rozhodnete pre chirurgický zákrok spojený s implantáciou prsného implantátu, mali by ste sa dôkladne porozprávať s lekárom, aby ste overili svoju anamnézu.

Kontraindikácie

Kontraindikácia je stav alebo okolnosť, ktorá sa považuje za závažný dôvod vylúčenia alebo prerušenia postupu implantácie, pretože riziko komplikácií preváži prínosy. Neuskutočnili sa adekvátne štúdie, ktoré by preukázali bezpečnosť chirurgického zákroku spojeného s implantáciou prsného implantátu u žien s nasledujúcimi stavmi prípadne za týchto okolností:

 • ženy s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele,
 • ženy s existujúcou rakovinou alebo predrakovinovým štádiom prsníka, ktorým nebola v tejto súvislosti poskytnutá adekvátna liečba,
 • ženy, ktoré sú tehotné alebo dojčia.

Ak máte niektorý z vyššie uvedených stavov alebo okolností, chirurgický zákrok spojený s implantáciou prsného implantátu by sa v danej chvíli nemal realizovať. Ak sa tieto kontraindikácie nezohľadnia, riziká spojené s chirurgickým zákrokom sa môžu zvýšiť a ohroziť vás.

Bezpečnostné opatrenia

Ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, určite to oznámte lekárovi, pretože riziko komplikácií môže byť v takom prípade vyššie:

 • autoimunitné ochorenie alebo autoimunitné ochorenie v rodinnej anamnéze,
 • oslabený imunitný systém,
 • plánovaná chemoterapia po umiestnení prsného implantátu,
 • plánovaná radiačná terapia prsníka po umiestnení prsného implantátu,
 • stavy, ktoré narúšajú hojenie rán a/alebo zrážanie krvi,
 • znížený prietok krvi do prsného tkaniva,
 • klinická diagnóza depresie alebo iných porúch duševného zdravia vrátane telesných dysmorfických porúch (BDD) a porúch príjmu potravy.

Okrem toho sú pre vás dôležité aj nasledujúce informácie:

 • u pacientok trpiacich ochorením spojivového tkaniva hrozí po chirurgickej implantácii prsných implantátov zvýšené riziko dehiscencie rany (komplikácia hojenia rany), infekcie a krvácania (pravdepodobne v dôsledku prebiehajúcej medikamentóznej liečby), čo si môže vyžadovať ďalšiu liečbu.
 • u niektorých pacientok s prsnými implantátmi boli hlásené prejavy neurologického a/alebo reumatického ochorenia. Spoločnosť Mentor v súčasnosti zhromažďuje údaje s cieľom lepšie porozumieť potenciálnym rizikám a ich možnej súvislosti s prsnými implantátmi.